Privacybeleid

Privacybeleid
Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.
Middels Flysiesta.nl worden persoonsgegevens verzameld en cookies geplaatst. Privacy is voor Flysiesta.nl (een handelsnaam van Interneto partneris, UAB) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw persoonsgegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze op een nette manier gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij allemaal doen met uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies bijhouden, neem dan contact op met Flysiesta.nl via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het verlenen van toegang tot onze website;
- het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze verschillende facetten aan dienstverlening (zoals boekingen, autoverhuur, parkeren, taxi service en verzekeringen);
- het aanbieden van een inlogomgeving, waarmee u inzage heeft in uw boekingen;
- het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
- het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
- het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, o.a. middels klanttevredenheidsonderzoeken;
- het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, acties, loyaliteitsprogramma’s en andere aangelegenheden;
- het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het aanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses via zowel onze eigen websites als websites van derden;
- het toesturen van (een van) onze algemene en/of gepersonaliseerde nieuwsbrieven indien u zich hiervoor heeft ingeschreven.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:
- NAW-gegevens;
- Geboortedatum;
- Nationaliteit;
- Geslacht;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Klantnummer;
- Inloggegevens voor Mijn Flysiesta.nl (e-mailadres en wachtwoord);
- Informatie over de door u geboekte reis (zoals vertrekdatum, verblijfsduur, vervoersinformatie en verblijfsinformatie);
- Informatie over de laatst door u bekeken vakantie en/of aangegeven reisvoorkeur;
- IP-adres;
- Cookie ID’s;
- Airmiles kaartnummer;
- Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via Facebook, het contactformulier of via sociale media;
- Eventuele medische persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het boeken van een reis, waaronder bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:
- Externe ICT-dienstverleners;
- De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met uw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van uw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken. Dit kunnen de volgende bedrijven zijn:
- Betaaldiensten (als u via Flysiesta.nl betalingen verricht);
- Verzekeraars (als u via Flysiesta.nl een verzekering afneemt);
- Green claim (wanneer u een claim wilt indienen omdat u een probleem met een vlucht heeft gehad);
- Autohuurmaatschappijen (als u via Flysiesta.nl een auto huurt);
- Vliegmaatschappijen (als u via Flysiesta.nl een vlucht boekt);
- Hotels en overige verblijfsmogelijkheden (als u deze via Flysiesta.nl boekt);
- Het Calamiteitenfonds (wanneer uw reis moet worden aangepast wegens calamiteiten);

Wij kunnen verplicht worden om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan overheidsinstanties in landen buiten het land waarin u woonachtig bent. De wetgeving in sommige landen kan ons dwingen om grenscontrole-instanties toegang te verlenen tot boekings- en reisinformatie. Daardoor kan informatie die wij over u en uw reis hebben worden vrijgegeven aan de douane- en immigratieautoriteiten van elk land in uw reisschema. Daarnaast is Flysiesta.nl volgens de wetgeving in diverse landen verplicht om uw paspoort- en bijbehorende informatie te verzamelen voordat u naar of vanuit die landen reist. Indien nodig verstrekken wij deze informatie aan de bevoegde douane- en immigratieautoriteiten. Ook geven wij uw persoonlijke gegevens vrij aan overheidsinstanties als toepasselijke wetgeving dat vereist.

E-mails

Vanuit Flysiesta.nl versturen wij verschillende e-mails. Deze e-mails zijn opgesplitst in twee onderwerpen: serviceberichten en nieuwsbrieven.

Serviceberichten


Deze e-mails dienen enkel om u te informeren over belangrijke veranderingen of updates gerelateerd aan de diensten die u bij ons heeft afgenomen. Dit kunnen bijvoorbeeld calamiteiten zijn, wijzigingen in uw boeking, belangrijke aanvullende reisinformatie, accountbevestigingen rondom Mijn Flysiesta.nl, wijzigingen in onze voorwaarden, samenwerkingen die met partners worden beëindigd en die relevant zijn voor uw boeking.

Nieuwsbrieven

Indien u ons voorafgaande toestemming heeft verleend of een boeking bij ons heeft gemaakt, houden wij u via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening. Wij stellen de nieuwsbrieven samen op basis van uw persoonlijke gegevens, zoals uw eerdere boekingen, surfgedrag en klikgedrag op onze website en in de nieuwsbrief. In uw eigen profiel kunt u aangeven of u daarnaast nog specifieke nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wij bieden onderaan iedere nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid.

Prijsvragen

Indien u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij een aantal gegevens van u zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor de verwerking hiervan, eventueel door derde partijen, ten behoeve van de actie/prijsvraag en voor het samenstellen van analyses op basis van de verzamelde informatie. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze acties.

Aanvullen van uw persoonsgegevens, profilering en gepersonaliseerde advertenties

Wij kunnen de gegevens die we van u via de verschillende kanalen binnenkrijgen combineren. Zo kunnen we informatie die we online van u verkrijgen, verzamelen (zoals via een online boeking of acceptatie van de cookies). Deze gegevens kunnen wij op basis van uw toestemming combineren zodat wij een klantprofiel van u kunnen samenstellen. Wij verdelen deze klantprofielen over een aantal categorieën om uw interesses te analyseren, en uw aanbod op deze manier verder te personaliseren o.a. middels het tonen van gepersonaliseerde advertenties via diverse kanalen waaronder nieuwsbrieven, onze website(s) en websites van derden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Zo hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
- Nieuwsbrief opt-out: tot opzegging
- Boekingen en reserveringen: zoals wettelijk bepaald
- Verzekeringen: zoals wettelijk bepaald
- Chatgesprekken: 1 jaar
- Mijn Flysiesta.nl (inloggegevens + gegevens die daarachter beschikbaar worden gesteld): tot opzegging mijn omgeving
- Klanttevredenheidsonderzoeken: 1 maand na sluiting onderzoek
- Prijsvragen: tot uitkering aan de winnaar(s).

Voor de bewaartermijn van onze cookies verwijzen we u graag naar het cookiegedeelte van deze privacy- en cookieverklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van TLS-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd. 

Op onze website worden cookies gebruikt om:
- functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
- het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
- het aanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses (advertentiecookies);
- het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies);
- het mogelijk maken van de extra functionaliteiten op onze website (overige cookies).

Overzicht van de partijen die cookies plaatsen:
- „Google AdWords“: 30 dagen, retargeting 540 dagen;
- „Facebook“: 28 dagen, retargeting 180 dagen;
- „Salesforce Marketing Cloud“: 30 dagen;
- „Google Analytics“: 2 jaar;
- „Google tagmanager“: 2 jaar;
- „Google optimize“: 2 jaar.

U kunt hier uw cookie-instellingen bekijken en wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, worden de cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw privacyrechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Op basis van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
- het laten corrigeren van fouten;
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- intrekken van toestemming;
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
- overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten en de Litouwse Autoriteit Persoonsgegevens

U kant een verzoek/klacht met betrekking tot een aangekochte dienst op onze website indien bij de staatsautoriteiten voor de consumentenbescherming (Vilniaus 25, 01402 Vilnius, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 67 51, online: www.vvtat.lt; territorial subdivisions: /index.php?470187665) of een aanmeldingsformulier op het EGS platform op http://ec.europa.eu/odr (zoeken naar UAB Interneto Partneris) nvullen. 

Aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar help@flysiesta.nl of per brief aan:

UAB „Interneto partneris“, 
Perkūnkiemio g. 6, LT – 12130
Vilnius, Litouwen
Bedrijfsnummer 125946415
BTW-nummmer LT259464113
Een prettige vlucht gewenst!